Dagelijkse archieven: 3 december 2013


Twee zonen van Johannes Aberson namen de machinefabriek over. Eén ging verder studeren en bracht het tenslotte tot rector magnificus van de Universiteit van Wageningen. De oudste zoon, Jan Willem (1850-1928), startte een eigen bedrijf in Deventer. Voor een deel stapte hij in de voetsporen van zijn vader. In de […]

De oudste zoonDe smid Johannes Aberson was de grondlegger van de Machinefabriek Aberson. Twee zonen, Gerrit Jan en Arnold, namen in 1902 het bedrijf over. Een van de broers, Johannes Hendrikus, was het liefst gaan studeren aan de Polytechnische School te Delft, de Technische Universiteit. Vermoedelijk om financiële redenen ging hij uiteindelijk […]

De geleerde broer