Het Spijkerbosch


Een waarschuwing vooraf: Wandel niet vanaf Bed & Breakfast Villa Aberson naar het Spijkerbosch!! U kunt alleen maar teleurgesteld raken….

Het Spijkerbosch

Zeker, het is een mooie wandeling, door de Boskamp en over smalle voetpaden, maar de tocht eindigt voor u in een deceptie Villa Aberson blijkt toch maar een nederig optrekje te zijn….

Spijkerbosch is wonen op stand. Oud geld. Hier wonen, generatie op generatie, families met minimaal twee achternamen, en in ieder geval een voorzetsel. Villa Aberson was nieuw geld. Slimme en ondernemende mensen die voor zichzelf een, voor die tijd, representatief huis lieten bouwen. (Niet te verwarren overigens met het snelle geld van de afgelopen decennia….)

Het Spijkerbosch ligt aan de weg van Olst naar Wesepe, net voorbij Boskamp, aan uw linkerhand. Een imposante oprijlaan met een dubbele rij bomen leidt ernaar toe. 1659 Staat op het fries van de hardstenen ingangspartij. Daarboven bevindt zich een houten sierstuk met cartouche met als sluitstuk een fronton.

Hollands Classicisme hier op de stroomruggen van de IJssel? Dat is nu net weer te mooi….

Een oude ansichtkaart geeft uitsluitsel: Het huidige Spijkerbosch stamt grotendeels uit het midden van de 19e eeuw. Een latere restauratie heeft het Spijkerbosch pas de huidige, adelijke bescheidenheid gegeven: De attiek met balusters is gesloopt en het klokkentorentje weggehaald. Nog even de witkwast erover…. Klasse!!

Het bouwhuis had deze ingreep niet nodig. Geen ionische kapiteeltjes of festoenen die verwarring zaaien, alleen een eenvoudig fries als gevelbeëindiging. Goedkoper is soms beter….

Jacobus Craandijk schreef aan het einde van de 19e eeuw over het Spijkerbosch: Daar naderen we het schoone landgoed Spijkerbosch, welks fraaie huis met het daarom vlietende watertje een heerlijk gezicht oplevert, vooral wanneer men daarop den blik richt door de allée van trotsch geboomte, die de hoofd toegang vormt. En dat was 19e eeuw. Hij zou nog eens terug moeten kunnen komen….

U kunt nog even tijd rekken met een wandeling door de bossen van het landgoed, maar uiteindelijk zult u toch terug moeten keren naar de bescheiden woning die Bed & Breakfast Villa Aberson blijkt te zijn.