‘t Olde Postkantoor


't Olde PostkantoorEerst een kleine architectuurles: Een pand, gebouwd zo ruim rond 1900, met een symmetrisch gevel en een asymmetrisch geplaatste ingang, is tien tegen een een postkantoor. En dat is dit gebouw inderdaad ook.

Deze veronderstelling wordt nog eens bevestigd door de rondboogramen. Deze werden in die tijd veel toegepast bij openbare gebouwen als musea, stations, kazernes en dus ook bij dit postkantoor. De grote rode brievenbus aan de gevel geeft definitief uitsluitsel.

Het pand is in 1837 gebouwd als school. In 1879 werd het verbouwd tot postkantoor. De hooiberg op de gevelsteen is trouwens het wapen van Olst, bedacht in 1870 toen Olst nog een klein boerendorpje was. De snelle industriële ontwikkeling komt kort daarna op gang.
Ansichtkaart Postkantoor 1934
‘t Olde Postkantoor is verder een eenvoudig, neo-classicistisch geinspireerd gebouw met als enige frivoliteit de met frontons bekroonde zijrisalieten. Het ontwerp is van de architect Herman van Harten uit Deventer.

Gewoon een goed en degelijk gebouw. Kijk maar eens naar rechts naar dat armzalige neo-neo kantoorgebouw of draai je om naar de weinig vrolijk makende gevolgen van de dorpsvernieuwing uit het laatste kwart van de vorige eeuw.

Dit lot is ‘t Olde Postkantoor bespaard gebleven. Op de valreep hebben acties van de Olster bevolking de sloop van het pand voorkomen. Het is nu nog steeds het symbool van de strijd voor het behoud van het oude centrum van Olst.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zal men gedacht hebben: In het Olde Postkantoor was vanaf 1974 het jeugd- en jongerenwerk gevestigd.

Op dit moment heeft de fotograaf Peter Eleveld hier een galerie en worden er workshops en cursussen georganiseerd.

Foto uit het archief van de Stentor van onbekende fotograaf juni 1973. Met dank aan de website Herinner je Olst.

Elementaire logica voor beginners: Als het regent wordt het gras nat, maar als het gras nat is, hoeft het niet geregend te hebben. Hoezo? In bovenstaand stukje trekken we de conclusie dat een pand met een asymmetrische ingang waarschijnlijk een postkantoor is. De redenering blijft staan, maar is in dit geval niet van toepassing. Een oude foto laat zien dat dit postkantoor vroeger twee ingangen had. Links de dienstingang, rechts de deur voor de klanten. Wel een postkantoor dus, maar zonder de kenmerkende asymmetrie. Nat gras, maar geen regen dus 😉 .