Statistisch significant?


En ook dit jaar weer een Award van Booking.com. Geen Award of Excellence deze keer. Maar wel nipt een tiende hoger dan vorig jaar. Betekent dit nu ook dat onze gasten meer tevreden waren?

Award

Allereerst een relativering van de gegevens. Gasten geven geen cijfers maar maken een keuze tussen vier verschillende smileys. Van heel vrolijk, tot helemaal sip. Booking.com maakt hier dan een getal van: 10, 7,5. etc. Er wordt een beoordeling gevraagd van 6 onderdelen en het gemiddelde hiervan wordt afgerond tot op één cijfer achter de komma. Een schijnnauwkeurigheid dus. Maar terug naar de vraag: Waren onze gasten volgens Booking.com vorig jaar tevredener dan het jaar daarvoor?

Op basis van deze twee cijfers is dat natuurlijk niet te zeggen. Hiervoor hebben we de resultaten nodig van de afzonderlijke boordelingen.

Onze kennis van de statistiek is in de loop der jaren wat roestig geworden. Gelukkig hebben we een dochter die kan lezen en schrijven met SPSS. (Weet u nog? IBM is inmiddels toe aan versie 23.) Zij levert ons op basis van alle resultaten de volgende tabellen aan:

SPSS

De eerste conclusie is dat het cijfer op de jaarlijkse Award een voortschrijdend gemiddelde is. De afgeronde jaarcijfers zijn achtereenvolgens 9.2 en 9.4. Goh, dus eigenlijk hadden we een tiende hoger! De standaarddeviatie, een maat voor de spreiding van de getallen rondom het gemiddelde, is in 2015 minder dan de helft van het jaar daarvoor. Een constantere score dus, met minder uitschieters naar onderen of naar boven. De vraag is nu of deze verschillen significant, betekenisvol, zijn.

We gebruiken de T-toets voor het toetsen van de nulhypothese. Als deze hypothese klopt dan zijn er geen significante verschillen tussen de beoordelingen van deze twee jaren:

De t-toets voor het toetsen van de nulhypothese

In de tabel staan van de berekende t-waarden de overschrijdingskansen, de Sig. De nulhypothese wordt verworpen indien de overschrijdingskans kleiner of gelijk is aan 0.05. Dan zouden we met 95% zekerheid weten dat we in 2015 een hogere gemiddelde beoordeling hebben gekregen van onze gasten.

Levene's testEerst kijken we naar de Levene’s test. Hiermee kun je bepalen of de variantie, de spreiding van de waarden, tussen de twee jaren verschilt. De Levene’s test is significant bij een Sig. kleiner dan 0,05. De gevonden waarde is 0,049, inderdaad kleiner dus. Conclusie: Er is geen gelijkheid in variantie. Voor de Independent samples t-test moeten we nu de onderste rij in de tabel gebruiken, (Equal variances not assumed).

T-Toets ST-ToetsDe Mean difference, 0,25857, is het verschil tussen de twee gemiddelde jaarcijfers. Dit verschil is voor meer dan 95% zekerheid significant als ook deze Sig-waarde 0,05 of lager is. De waarde is echter 0,499. Dus helaas, we kunnen niet concluderen dat er een significant verschil is tussen de gemiddelde cijfers van de afgelopen twee jaar. De nulhypothese is niet verworpen.

Mmmmm, toch geen reden voor een feestje. Tsja…. we kunnen niet meer dan onze gastvrijheid tonen…. En we weten: De klant heeft altijd gelijk!!


Over Villa Aberson

Bijna 10 jaar hebben we gasten verwelkomd in ons huis. Aanleidingen genoeg om op onze website een berichtje te schrijven. Nu weer tijd voor iets anders. Mmmm, zijn we niet meer welkom? Af en toe een weekendje zeker. Maar wel op tijd reserveren. Voordat wij andere plannen hebben ;) .

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.