Kuierroute Boerhaar-Wijhe-Herxen-Elshof (27 km)


Kuierroute Boerhaar-Wijhe-Herxen-Elshof (27 km)Een kuierroute is een flinke wandeling van zo’n 25 kilometer met in de meeste gevallen een mogelijkheid om de route in te korten. Een uitgebreide toelichting en de gedetailleerde topografische kaart achterin het routeboekje wijzen u de weg.

Het dorp Wijhe is ontstaan op de oostelijke oeverwal langs de rivier de IJssel. Hier waren de omstandigheden beter dan op de meer naar het oosten gelegen drassige komgronden. Voor bewoning waren de komgronden niet geschikt, ze waren echter wel uitermate vruchtbaar en zeer geschikt als weiland. Wijhe werd welvarend en de vruchtbare streek rondom trok meerdere ‘beschermheren’ aan. In ruil voor hun ‘diensten’ hieven de bezitters van de zeven Wijhese havezaten belastingen. Hun huizen verrezen net als de boerderijen buiten het dorp Wijhe op de dekzandopduikingen. Verder was elke havezate in Wijhe via een rechte toegangslaan verbonden met één en soms twee weteringen.

Via die waterlopen werden bouwmaterialen en landbouwproducten aan- c.q. afgevoerd. Ondanks de hoge ligging hield men ook op de oeverwal en de dekzandkoppen en -ruggen de voeten lang niet altijd droog. Water uit heel Salland hoopte zich, tegengehouden door de oeverwallen, in de komgronden op. Afwateren op de IJssel werd na de bedijking in de veertiende eeuw onmogelijk, vandaar dat men een uitweg voor het water zocht in noordelijke richting. Parallel aan de IJssel werden vier weteringen gegraven, die via de stadsgrachten van Zwolle in het Zwarte Water uitkwamen.

Havezate Krijtenberg

Sallandse Weteringen 1650Havezaten en weteringen vormen de beide hoofdthema’s in deze kuierroute. Om het laatste thema aanschouwelijk te maken, loopt een belangrijk deel van de kuierroute over schouwpaden. Alle Sallandse weteringen komen daarbij aan bod. Samen met de bijbehorende teksten vertellen ze in grote lijnen de geschiedenis van de strijd tegen het water. Vanzelfsprekend komt u ook langs de verschillende adellijke huizen die een rol hebben gespeeld in dit deel van Overijssel. Nu eens vormt een nog bestaand ‘paleis’ een routepunt, dan weer een veld- of boerderijnaam, die nog aan de glorie van weleer herinnert.

Route-informatie: Totale lengte: 27 kilometer (mogelijkheid om route te verkorten)

Het boekje ligt voor u klaar in de salon van Bed en breakfast Villa Aberson.